.

.

.

Resetten dagteller

Om de dagelijkse flitsteller te resetten, gaat u als volgt te werk:
* Druk één seconde op de toets AUDIO.
Het aantal geactiveerde flitsen verschijnt op het display.
* Druk op de draaischakelaar.
De dagelijkse flitsteller wordt op nul gezet.

Activeren en deactiveren van de PowerMax modus

In het geval van Power Max L werkt het apparaat ook met bijzonder korte flitstijden en snelle recyclingtijden. Dit vereist een vergelijkbaar hoog stroomverbruik. Om consistent optimaal functioneren te garanderen, moet het apparaat worden geschakeld naar de “PM” -modus voor gebruik bij Power Max L. In de “PM” -modus wordt het instellicht permanent op 100 W geschakeld en is de “Flash Check” -functie geactiveerd. Om de “PM” -modus te activeren, gaat u als volgt te werk:
* Sluit het apparaat aan op een Power Max L stopcontact.
* Schakel Power Max L. in
* Schakel het apparaat in.
* Druk op de SLAVE-knop en houd deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
Het display toont afwisselend “bat” en de ingestelde energie-output. Het LED-display boven de knop licht groen op. De “PM” -modus is geactiveerd.

Om de “PM” -modus te deactiveren, gaat u als volgt te werk:
* Druk op de SLAVE-knop en houd deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Het LED-display gaat uit. De “PM” -modus is gedeactiveerd.

WiFi settings

Het menu “Wi-Fi” bestaat uit verschillende niveaus. Door aan de draaischakelaar te draaien, kunt u de geselecteerde waarde veranderen en door op de draaischakelaar te drukken, kunt u de waarde bevestigen. Als een waarde is bevestigd, springt het display van links naar rechts naar de volgende waarde. Nadat de laatste positie is bereikt, schakelt de “Wi-Fi” automatisch naar het volgende niveau.
Om het menu “Wi-Fi” te openen, gaat u als volgt te werk:
* Druk op de draaischakelaar en houd deze 3 seconden ingedrukt.
Het menu “Wi-Fi” verschijnt. Op niveau 1 loopt de tekst “Wi-Fi” driemaal over het scherm.

Daarna verschijnt Niveau 2 (AAN / UIT).
* Selecteer “UIT” om de Wi-Fi-functie uit te schakelen.
* Selecteer “AAN” om de Wi-Fi-functie te activeren.
* Om de selectie te bevestigen, drukt u op de draaiknop of wacht u 3 seconden tot
het niveau wordt automatisch afgesloten.
Als u de Wi-Fi-functie hebt geactiveerd, wordt niveau 3 weergegeven.

Het toegangspunt heet “AP_Hensel_Team_X”. “X” staat voor het geselecteerde team A tot en met J. Het toegangspunt is beveiligd met een wachtwoord via WPA2PSK. In alle modi is het wachtwoord: Hensel-Visit-CTL.

Officieel importeur van Hensel voor Nederland en België.